Vertinne og veiviser

  • Pressegrupper fra ulike land.
  • Turoperatører fra ulike land.
  • Andre sammensetninger av mennesker som trenger en vertinne og veiviser.

Jeg har fulgt pressegrupper på besøk til ulike deler av Norge. Til FjordNorge, Fjellnorge, NordNorge, Trøndelag og ulike steder på Østlandet. Både vinter- og sommerreiser. Hovedsaklig har dette vært tyske pressegrupper.

Jeg har tatt i mot tyske, britiske, russiske, nederlandske, danske og svenske journalister på besøk i Trysil. Og norske så klart!

Jeg er godt rustet til å være følgeperson og en destinasjons vertinne og assistent.