Oppdrag

• Destinasjon Trysil: Faste oppdrag siden oppstart av firmaet i 2012. Arbeidsoppgavene har bestått av:  Organisering og gjennomføring av pressebesøk, produksjon og utsending av pressemeldinger, tekstproduksjon, markedsføringstiltak, konferansier for den  årlige Trysilkonferansen (i 2013).

Gjennom Destinasjon Trysil jobbet jeg i perioden juli 2014 -juli 2015 jobbet med eksportmodenhet og internasjonalisering i Scandinavian Mountains (SITE-regionen: Sälen, Idre, Trysil, Engerdal).

• Trysil Kommune: Fra august 2014 og ut året jobbet jeg for kommunenes tilflytterprosjekt. Jeg var blant annet ansvarlig for å planlegge og gjennomføre ulike treff for nye innbyggere i kommunen.

I perioden juli 2015-juli 2018 jobber jeg som prosjektmedarbeider i kommunens interreg-prosjekt, SITE. Her jobber jeg utelukkende med reiseliv, og de store områdene er eksportmodenhet og internasjonalisering.

• Innovasjon Norge Nederland: I januar og februar 2014 har jeg bistått kontoret i arbeid med sommerkampanjen. I to av ukene var jeg på kontoret i Den Haag.

• SkiStar Trysil: Vertskap for utenlandske pressegrupper til Trysil. Tysk, russisk og dansk.

• Color Line og Fjord Norge:  Ledsagelse av visningstur med tyske reisebyråansatte og det tyske bransjebladet Travel Talk til Fjord Norge.

• Color Line, Fjord Norge, Innovasjon Norge: Roadshow for reisebyråansatte i 12 tyske byer. Representant for Innovasjon Norge og Fjord Norge.

• Innovasjon Norge Tyskland: Ledsagelse av tyske pressegrupper til Fjord Norge, Fjellnorge og Trøndelag.

• Eggen Media:  Fast skribent i forskjellige magasiner. Trysil Vintermagasin, Trysil Sommer-og hyttemagasin, Femund Engerdal Hyttemagasin.

• Hedmark Fylkeskommune (prosjektet Export4Seasons): Representant på workshop i Hamburg mai 2013. I januar 2014 representant på messen Vakantibeurs i Utrecht

• Overnattingsbedriftene Ljøratunet og Kjølen Hotell i Trysil: Rådgiver med fokus på reisemarkedene Tyskland og Nederland.

• Trøndelag Reiseliv: Artikler om Trøndelag til trondelag.com (norsk og tysk.

• Trøndersk Mat og Drikke: I januar 2015 representerte jeg Trøndelag på matmessen Grüne Woche i Berlin. Jeg holdt blant annet foredrag om Trøndelag på et pressearrangement.

• Oversettelser: For Rica Elgstua hotell (nå Scandic Elgstua), Nature Tours og Anno Museum har jeg oversatt tekster fra norsk til tysk. Jeg har kontakter i Tyskland som kvalitetssikrer språket for meg.