Oppdragsgivere

Jeg henvender meg til reiselivsbedrifter som trenger en ekstra ressurs for en kortere eller lengre periode. Basen min er Trysil, men jeg reiser gjerne, og geografi er ingen hindring.

Jeg er også en ressurs når det kommer til tekstproduksjon generelt. Jeg har jevnlig oppdrag som har med tekstproduksjon å gjøre. Til magasiner, kortere tekster på web og andre trykksaker. Jeg er god til å snakke med folk, snappe opp poenger og formidle videre.

Trenger din bedrift en ressurs som liker og kan engelsk og tysk, så har jeg noe i bidra med. Mitt fremmedspråk nummer 1 er nok tysk siden jeg har bodd i Tyskland i tilsammen 6 år, pluss et kortere opphold i Sveits. Jeg pleier språket godt, både skriftlig og muntlig.

Jeg har ved noen anledninger fått mulighet til å snakke foran kamera. Jeg liker det, og merker at jeg klarer å formidle et budskap på en forståelig og hyggelig måte. Jeg har glimt og glød!

Dette er noen få eksempler på hva din bedrift kan bruke meg til. Jeg er åpen for andre oppgaver også. Ta kontakt, så ser vi hva som er mulig.