Ressursperson

Runa Eggen din reiselivsressurs henvender seg til reiselivsbedrifter som trenger en ekstra ressurs for en kortere eller lengre periode. Tekst, språk og koblingen til ulike markeder i Europa er tre kjerneområder.

Tekst:
Jeg liker tekst! Jeg har jevnlig oppdrag som har med tekstproduksjon å gjøre. Til magasiner, web og andre trykksaker. Jeg er god til å snakke med folk, snappe opp poenger og formidle videre. Og der det passer inn bruker jeg den skarpe pennen! Jeg har tett samarbeid med Eggen Media i Trysil og sammen leverer vi komplette løsninger. Tekst, bilde, det grafiske arbeidet og trykking.


Språk:

Jeg liker språk! Mine fremmedspråk er engelsk og tysk. Jeg liker å utfolde meg på et av mine fremmedspråk. Både i en en-til-en samtale og i en presentasjon foran en gruppe. Jeg har bodd i Tyskland i tilsammen 6 år og har også et kortere opphold i Sveits, og tysk er mitt naturlige fremmedspråk nummer 1. Engelsk har alltid vært med meg og er et språk jeg behersker godt. Jeg holder språkkunnskapene mine ved like, både skriftlig og muntlig.

Brubygger:
Jeg liker Tyskland! Jeg har et godt nettverk i reiselivet. Så vel i Norge som i Europa, og kanskje spesielt i Tyskland etter mine arbeidsår der. Jeg har blant annet vært med norske bedrifter på workshop i Tyskland, Nederland og Danmark som bindeledd, mentor og formidler.

Jeg har kunnskap om ulike markeder, og bidrar med dette inn i ulike prosjekter.

Jeg har ved mange tilfeller tilrettelagt for og ledsaget internasjonale pressegrupper på besøk hos ulike reisemål i Norge. Som reiseleder og vertinne har jeg sørget for at «hjulene har gått rundt».